Hooge Maey

Overlastbestrijding met roofvogels

Probleem

Meeuwen en kraaien zorgen voor overlast

Neen, de Hooge Maey in Antwerpen is geen natuurgebied. In tegendeel. Van oorsprong was de Hooge Maey een polder dat werd gebruikt als stortplaats waar het van kwaad naar erger ging. Maar in plaats van de site op te geven, heeft men de Hooge Maey gesaneerd en nieuw leven ingeblazen.

Vandaag de dag is de Hooge Maey in Antwerpen een toonbeeld van afvalverwerking. Maar het is meer dan dat. Van het louter verwerken van afval uit de kringloop, is het uitgegroeid tot een een ambitieus project dat de krijtlijnen wilt tekenen voor een hedendaags, duurzaam afvalbeleid.

Maar wie afval zegt, zegt overlast. In de dorpen/gemeenten zoals Stabroek, Ekeren, Doel, Kapellen,… hebben ze dan ook veel last van meeuwen en kraaien die met het afval tot daar vliegen.

Oplossing

Met de slechtvalk Tinkerbell op patrouille

Pim patrouilleert samen met zijn slechtvalk Tinkerbell op het domein van de Hooge Maey in de Antwerpse haven, dat maar liefst 100 hectare groot is! Een valk is ideaal voor het verweren van overlast op zo’n groot gebied aangezien een valk moeiteloos in een paar minuten tientallen kilometers aflegt. Door het inzetten van een valk worden meeuwen en kraaien afgeschrikt en zoeken ze andere oorden op om voedsel en nestplaatsen te zoeken. Door een actieve aanwezigheid van de valk zorgt Pim er voor dat meeuwen en kraaien wegblijven. Het is zeker niet de bedoeling om heel deze populatie uit te roeien, maar wel om tijdens het lozen van het afval de populatie weg te houden.

Resultaat

Minder overlast in de naburige dorpen/gemeenten

Wanneer het afval wordt gestort zijn er heel veel grote voertuigen aanwezig zoals vrachtwagens, bulldozers, … Doordat meeuwen en kraaien hier bang van zijn gaan ze ‘snel’ met het voedsel wegvliegen en laten ze vaak hun restjes achter in de naburige dorpen/gemeenten zoals Stabroek, Ekeren, Doel, Kapellen,… Door de aanwezigheid van Pim zijn er tijdens het storten van het afval geen meeuwen en kraaien te bespeuren, aangezien dat de angst voor roofvogels hun honger overstijgt. Hierdoor hebben meeuwen en kraaien niet de kans om aan het huisvuil te komen en met het voedsel weg te vliegen, waardoor er ook minder afval rondslingert in de naburige dorpen/gemeenten.

Ontdek meer

Hooge Maey gaat voor een duurzame toekomst

Een interessant filmpje waarin duidelijk wordt wat Pim om de Hooge Maey in Antwerpen doet.

Ook last van meeuwen en kraaien in jouw tuin?

Referenties

Ontdek onze andere projecten